İZMİR TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI

İzmir Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası

İŞ VEREN: İzmir Ticaret Odası
YER: Konak, İzmir
PROJE TARİHİ: 2015
YAPIM TARİHİ: 2015- 
ARSA ALANI: 1259 m2
İNŞAAT ALANI: 11.990 m2


CLIENT: İzmir Ticaret Odası
PLACE: İzmir, Turkey
PROJECT DATE: 2015
CONSTRUCTION DATE: 2015- 
SITE AREA:  1259 m2
CONSTRUCTION AREA: 11.990 m2