HAKKIMIZDA

 

AHMET SAYAR

1965 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini 1986 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarını Londra’da, Architectural Association School of Architecture’da toplu konut üzerine yaptı. İYTE Mimarlık Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2011 yılında, Çeşme Marina projesi ile karma kullanım kategorisinde ARKİPARC’11 Gayrimenkul Ödülü’nü aldı. 1992 yılından bu yana Ayyapı Mimari’nin ortağı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

 Sayar was born in 1965, in İzmir. He graduated from the Department of Architectureat Dokuz Eylül University in 1986. He completed his graduate studies on mass housing at Architectural Association School of Architecture. He also worked as a visiting professor at the Department of Architecture at IYTE. He received ARCKIPARK’11 Real Estate Award in mixed-use category in 2011. He has been practicing as a partner at Ayyapı Mimari since 1992.

D. TURGUT ÇIKIŞ

1961 yılında İzmir’de doğdu. Lisans derecesini 1986 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden aldı. Yüksek lisans eğitimini İYTE Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. İYTE Mimarlık Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak ders veriyor. 2011 yılında, Çeşme Marina projesi ile karma kullanım kategorisinde ARKİPARC’11 Karma kullanım Gayrimenkul Ödülü’nü aldı. 1998 yılından bu yana AyyapıMimari’nin ortağı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

 Çıkış was born in 1961, in İzmir. He received his undergraduate degree from the Department of Architecture at Middle East Technical University in 1986. He completed his graduate studies in the Department of Architecture at IYTE. He teaches as a visiting professor in the same department.